Cấu trúc tài chính doanh nghiệp là gì? Tại sao cần phải phân tích cấu trúc tài chính?

Bất kỳ một doanh nghiệp nào để hoạt động duy trì và phát triển cũng cần đến nguồn tài chính. Nguồn tài chính doanh nghiệp có vai trò duy trì, xúc tiến đầu tư và ổn định doanh nghiệp. Tài chính không chỉ liên quan đến tiền mặt mà nó bao gồm cả một hệ thống và cấu trúc. Cùng học viện PTI tìm hiểu về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp là gì? Một cấu trúc hoàn chỉnh cần có những phần như thế nào?

Cấu trúc tài chính là gì?

Cấu trúc tài chính doanh nghiệp là một trong những yếu tố cấu thành ban đầu của doanh nghiệp. Để đi vào hoạt động thì bắt buộc doanh nghiệp cần phải có tài sản và nguồn vốn. Chính vì vậy cấu trúc tài chính của doanh nghiệp là sự phản ánh cơ cấu giữa nguồn vốn, tài sản và mối quan hệ giữa chúng.

Thông qua bảng thể hiện cấu trúc tài chính người sử dụng, chủ đầu tư, nhà quản trị biết được tỉ trọng từng bộ phận trong nguồn vốn và tài sản ra sao nhằm đưa ra các chiến lược trong đầu tư tài chính cũng như xử lý các khoản nợ.

Trong khi xây dựng cấu trúc tài chính ở một công ty, các nhà quản lý tài chính có thể lựa chọn giữa nợ hoặc vốn chủ sở hữu. Chính bởi nhu cầu của nhà đầu tư đối với hai loại vốn đó mà nó sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp.

cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Ý nghĩa của phân tích cấu trúc tài chính

Việc phân tích cấu trúc tài chính ở một doanh nghiệp là việc làm bắt buộc và sẽ được thực hiện theo niên hạn. Do đó phân tích cấu trúc tài chính sẽ cho biết được rằng trong tổng nguồn vốn tài trợ cho hoạt động doanh nghiệp thì từng loại nguồn vốn chiếm tỷ trọng bao nhiêu và thực trạng đó có phù hợp với tình hình của doanh nghiệp hay không?

Chính sách huy động vốn của doanh nghiệp chủ yếu đến từ nguồn vốn chủ sở hữu hay các khoản nợ?

Việc phân chia cấu trúc tài chính theo tỷ lệ như vậy có chính xác không hay cần phải tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.

Bạn quan tâm: Khoá học quản trị doanh nghiệp

Việc phân tích cấu trúc tài chính cũng chính là sự phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn để từ đó cung cấp cho doanh nghiệp biết được các thông tin về chính sách sử dụng vốn, mục đích huy động vốn của doanh nghiệp là gì?

Việc phân tích cấu trúc tài chính còn là tiền đề giúp cho các nhà hoạch định tài chính biết được sự huy động các nguồn tài trợ, tình hình sử dụng vốn hay các chính sách sử dụng các nguồn vốn đó có phù hợp với quy mô doanh nghiệp hay tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp

Cấu trúc hệ thống tài chính doanh nghiệp thông thường sẽ bao gồm các yếu tố sau:

 • Cơ cấu nguồn vốn
 • Cơ cấu tài sản
 • Mối quan hệ của nguồn vốn và tài sản

Như vậy cấu trúc tài chính của doanh nghiệp gồm có những mục nào và việc phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp chính là phân tích các yếu tố bên trên.

tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp là gì

Phân tích cơ cấu nguồn vốn

Phân tích cơ cấu nguồn vốn chính là việc xác định tỷ trọng từng bộ phận nguồn vốn chiếm bao nhiêu phần trăm trên tổng giá trị nguồn vốn. 

Thông qua việc phân tích đó để đánh giá tính hợp lý trong cơ cấu nguồn vốn hiện hành về mức độ tự chủ, an ninh tài chính cũng như chính sách huy động và sử dụng tài chính.

Qua việc đưa ra con số tỷ trọng đó các nhà phân tích có thể đối chiếu so sánh cách sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp có phù hợp với các doanh nghiệp khác cùng ngành hay không?

Phân tích cơ cấu tài sản

Tài sản được coi là yếu tố cố định của một doanh nghiệp. Các loại tài sản bao gồm tài sản ngắn hạn và dài hạn. Việc phân tích cơ cấu tài sản chính là xác định tỷ trọng tài sản trên tổng số tài sản chiếm bao nhiêu phần trăm để từ đó các nhà phân tích đưa ra các chính sách đầu tư.

Việc phân tích cơ cấu tài sản cho phép những nhà quản trị biết được việc đầu tư những loại tài sản nào cho phù hợp với đặc điểm và lĩnh vực sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Chính bởi việc sử dụng số vốn đó sẽ cho biết được doanh nghiệp đang đầu tư chiều rộng hay chiều sâu.

cấu trúc tài chính của doanh nghiệp

Phân tích mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn

Khi phân tích cấu trúc bộ máy quản trị tài chính doanh nghiệp mà qua phần mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn thì là chưa đầy đủ.

Thường để thấy được mối quan hệ giữa tài sản và nguồn vốn cũng như cách sử dụng ra sao các nhà phân tích sẽ căn cứ trên tỉ lệ giữa nợ phải trả và tổng tài sản sao cho:

 • Tỷ lệ giữa nợ phải trả và tổng tài sản <1 chứng tỏ doanh nghiệp sử dụng vốn chủ sở hữu để mua sắm tài sản cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp tự chủ về tài chính
 • Nếu tỷ lệ đó xấp xỉ bằng 1 thì chứng tỏ doanh nghiệp huy động nợ để mua sắm tài sản. Chính điều này khiến tính trạng rủi ro tài chính của doanh nghiệp lớn.
 • Nếu tỷ lệ đó lớn hơn 1 thì cũng có nghĩa là là tình hình hoạt động phân bổ tài sản và nợ phải trả của doanh nghiệp chưa được tốt, có thể doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.

Tổng kết

Cấu trúc tài chính trong doanh nghiệp là gì? Việc phân tích cấu trúc tài chính có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với mỗi doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư. Tài chính được coi là sức mạnh của một doanh nghiệp do đó các chỉ số tài chính tốt sẽ mang lại sự phát triển bền vững mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng muốn hướng tới.

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC  0 0 phiếu bầu
  Xếp hạng bài viết
  Đăng ký
  Thông báo về
  guest
  0 Bình luận
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả các bình luận
  hotlineHotline
  chat facebookChat Facebook
  chat zaloChat Zalo