Khóa Học: CFO – GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH CHUYÊN NGHIỆP

Khóa học Giám đốc Tài chính cung cấp cho các học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết của một Giám đốc tài chính chuyên nghiệp (CFO) từ việc hoạch định chiến lược tài chính dài hạn cho đến những quyết định cấp thời nhằm nắm bắt các cơ hội đầu tư tài chính một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất cho doanh nghiệp.

Giám đốc tài chính là gì?

Giám đốc tài chính (CFO) là người đứng đầu bộ phận tài chính của một tổ chức. Với tên tiếng Anh là Chief Financial Officer, vị trí này chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ khía cạnh tài chính và kế toán của tổ chức. Vai trò của Giám đốc tài chính không chỉ là việc quản lý tài chính hàng ngày mà còn liên quan đến việc xây dựng chiến lược tài chính dài hạn và đảm bảo tính bền vững của doanh nghiệp.

Giám đốc tài chính là gì?
Giám đốc tài chính là gì?

Giám đốc tài chính (CFO) thường có mối quan hệ chặt chẽ với các cấp lãnh đạo cấp cao khác như Giám đốc điều hành (CEO) và Giám đốc vận hành (COO) để đảm bảo rằng hoạt động tài chính được tối ưu hóa và phù hợp với chiến lược tổng thể của tổ chức.

Ngoài ra, Giám đốc tài chính thường báo cáo trực tiếp cho các cấp lãnh đạo cao nhất như Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc CEO. Vị trí của CFO trong Hội đồng quản trị thể hiện tầm quan trọng của khía cạnh tài chính trong quá trình ra quyết định chiến lược của tổ chức.

Vai trò của giám đốc tài chính trong doanh nghiệp

Vị trí của Giám đốc tài chính (CFO) trong một doanh nghiệp đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Đặc điểm đặc biệt của CFO là khả năng nhìn ra tổng cục tài chính của doanh nghiệp. Dù ở nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ngày nay, Giám đốc điều hành (CEO) hoặc Giám đốc vận hành (COO) có thể có hiểu biết cơ bản về tài chính và kế toán, nhưng thực tế cho thấy họ thường không đạt được sự nhạy bén và sâu rộng trong lĩnh vực này như một Giám đốc tài chính thực thụ.

Vai trò của giám đốc tài chính trong doanh nghiệp
Vai trò của giám đốc tài chính trong doanh nghiệp

Là nhà lãnh đạo xuất sắc

Trong thời đại hiện nay, Giám đốc tài chính đã trở thành những nhà lãnh đạo xuất sắc, thực hiện các chiến lược quan trọng cho doanh nghiệp. Họ có nhiệm vụ quan trọng trong việc cung cấp giải pháp lãnh đạo cho các thành viên của ban quản lý cấp cao, bao gồm cả Giám đốc điều hành.

Là cố vấn chiến lược của doanh nghiệp

Giám đốc tài chính (CFO) thường đóng vai trò là một cố vấn chiến lược đồng hành cùng với Giám đốc điều hành (CEO). Trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày nay ngày càng phát triển và phức tạp, CFO cần phải có khả năng tư duy bao quát, kỹ năng phân tích sâu rộng, và sự nhạy bén về tài chính để đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu dài hạn của tổ chức.

Là nhóm trưởng tuyệt vời

Giám đốc tài chính (CFO) còn đóng vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo đội nhóm một cách hiệu quả. Họ có khả năng nhận biết thế mạnh của từng thành viên và phân công nhiệm vụ một cách hợp lý, đồng thời, họ cũng đảm bảo rằng đội nhóm luôn đầy đủ động lực và đam mê để gắn bó lâu dài với tổ chức. Một cách đơn giản, CFO tổng hợp các tài năng riêng biệt và hướng chúng đến mục tiêu chung của tổ chức, nhằm đạt được thành tựu tài chính xuất sắc cho doanh nghiệp.

Là nhà ngoại giao giỏi

Giám đốc tài chính không chỉ đảm nhận vai trò tài chính mà còn là một người ngoại giao xuất sắc. Họ giữ và xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ, bền vững với các đối tác quan trọng như ngân hàng, nhà đầu tư, nhà cung cấp, và khách hàng. Giám đốc tài chính đại diện cho bộ mặt tài chính của doanh nghiệp với tính trung thực và tính khả thi cao, đảm bảo sự tin cậy từ phía các đối tác kinh doanh.

Tổng quan khoá học giám đốc tài chính

Khoá học giám đốc tài chính là một chương trình đào tạo hàng đầu dành riêng cho những người mong muốn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực quản lý tài chính. Khoá học này cung cấp cái nhìn toàn diện về tài chính doanh nghiệp, bao gồm cả kiến thức cơ bản và những phương pháp tiên tiến nhất để quản lý nguồn vốn, tối ưu hóa lợi nhuận, và đảm bảo sự ổn định tài chính.

Khoá học giám đốc tài chính
Khoá học giám đốc tài chính

Những chủ đề quan trọng như phân tích tài chính, quản lý rủi ro, và chiến lược tài chính sẽ được trình bày một cách chi tiết và dễ hiểu. Thông qua sự hỗ trợ từ các chuyên gia có kinh nghiệm trong ngành, học viên sẽ có cơ hội áp dụng kiến thức vào thực tế và phát triển kỹ năng quản lý tài chính xuất sắc.

Chương trình cũng tập trung vào việc phát triển kỹ năng lãnh đạo và quản lý, giúp người học trở thành những giám đốc tài chính xuất sắc có khả năng đưa ra các quyết định chiến lược ảnh hưởng đến sự phát triển và thành công của tổ chức. Khoá học giám đốc tài chính không chỉ là một cơ hội để nâng cao kiến thức cá nhân mà còn là bước đi quan trọng để thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp thông qua quản lý tài chính hiệu quả.

Đối tượng tham gia khóa học giám đốc tài chính

Chương trình đào tạo CFO Giám đốc tài chính chuyên nghiệp này phù hợp với các đối tượng tham dự sau:

 • Cấp Lãnh đạo Doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc);
 • Giám đốc Tài chính (CFO) của các doanh nghiệp;
 • Những người có hoài vọng trở thành Giám Đốc Tài chính trong tương lai.
 • Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám Đốc Tài chính;

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu đào tạo khóa học giám đốc tài chính
Mục tiêu đào tạo khóa học giám đốc tài chính

Sau khi hoàn tất thành công chương trình khóa học CFO Giám đốc tài chính chuyên nghiệp, học viên có thể:

 • Biết được Giám đốc tài chính chuyên nghiệp là một người như thế nào (chân dung của một CFO);
 • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một Giám đốc tài chính chuyên nghiệp trong tương lai.
 • Những tư duy và nhận thức cốt lõi mà một Giám đốc tài chính chuyên nghiệp cần phải có trong môi trường kinh doanh toàn cầu;
 • Những mô hình, công cụ và phương pháp quản trị tài chính cập nhật nhất của thế giới mà một CFO chuyên nghiệp cần phải có.

Nội dung khoá học giám đốc tài chính

Khóa học Giám đốc tài chính chuyên nghiệp (CFO) do Trường doanh nhân PTI thiết kế và đào tạo trong thời gian 03 tháng, bao gồm 13 chuyên đề đào tạo tài chính riêng biệt về các kỹ năng, kiến thức cũng như tuy duy mà một CFO cần phẩn có, chi tiết như sau:
STT CHUYÊN ĐỀ/SUBJECT THỜI LƯỢNG
Buổi Tiết
01 Chân dung Giám đốc tài chính

 • Vai trò, vị trí của giám đốc tài chính trong bộ máy tổ chức Doanh nghiệp
 • Các công cụ tài chính của doanh nghiệp
 • Các tiền đề và quyết định chủ yếu của tài chính doanh nghiệp
02 08
02 Tổ chức tài chính doanh nghiệp

 • Kế toán và tài chính
 • Chức năng nhiệm vụ và tổ chức công tác tài chính
01 04
03 Kế toán tài chính

 • Tổ chức kế toán tài chính doanh nghiệp
 • Giới thiệu chuẩn mực kế toán
02 08
04 Kế toán quản trị

 • Nguyên tắc, mục đích
 • Số liệu kế toán quản trị phục vụ lãnh đạo
02 08
05 Thuế và các chính sách Thuế

 • Tổng quan hệ thống thuế hiện hành của Việt Nam
 • Một số loại thuế chủ yếu liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp
 • Hóa đơn, chứng từ
02 08
06 Luật tài chính

 • Tài chính trong pháp luật về doanh nghiệp
 • Pháp luật về hợp đồng
02 08
07 Phân tích tài chính doanh nghiệp & chiến lược tài chính doanh nghiệp

 • Phân tích báo cáo tài chính thông qua các hệ số tài chính
 • Phân tích Dupont, mô hình tài trợ vốn lưu động
 • Chính sách vay nợ của doanh nghiệp
03 12
08 Giá trị thời gian của tiền

 • Giá trị thời gian của tiền
 • Giá trị tương lai và giá trị hiện tại
 • Sử dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu trong việc ra quyết định tài chính
02 08
09 Quản trị dòng tiền– Phân tích 3 dòng tiền trong doanh nghiệp;
– Xác định dòng tiền ra – vào & dòng tiền dành cho 2 nhà đầu tư (FCFF);
– Quản trị dòng tiền;
– Lập kế hoạch dòng tiền.
02 08
10 Quyết định đầu tư vốn (thẩm định dự án đầu tư)

02 08
11 Hệ thống đòn bẩy trong doanh nghiệp

 • Phân tích hòa vốn và ý nghĩa
 • Tác động của đòn bẩy kinh doanh tới lợi nhuận của doanh nghiệp
 • Đòn bẩy và đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy kinh doanh
 • Đòn bẩy tài chính và đo lường mức độ ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính
02 08
12 Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức

 • Nguyên tắc phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp
 • Quy định phân phối lợi nhuận của công ty mà Nhà nước làm chủ sở hữu
 • Các hình thức & chính sách cổ tức của công ty cổ phần
 • Quy trình chi trả cổ tức của công ty
02 08
13 Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp

 • Tổng quan về lập kế hoạch tài chính
 • Các công cụ và phương pháp lập kế hoạch tài chính
 • Tình huống lập kế hoạch tài chính
02 08
14 Chuyên đề hội thảoĐối thoại & chia sẻ kinh nghiệm với chuyên gia tài chính hàng đầu trong nước và quốc tế. 01 04
15 Hội thảo kinh tế & kinh doanh 02 08
16 Tổng kết & Trao “Chứng Chỉ Tốt Nghiệp” 01 04

LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Lịch khai giảng tại TPHCM

 • Địa điểm tổ chức khóa học đào tạo Giám đốc Tài Chính (CFO) tại TPHCM: 106/4 Đường Trường Chinh, Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ THỜI GIAN
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 03 tháng 06/05/2024 06/08/2024 Thứ 2 Thứ 3 Tổi:18h00-21h00
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 03 tháng 18/10/2024 04/01/2024 Thứ 6, Thứ 7 Tổi:18h00-21h00

Lịch khai giảng tại Hà Nội

Địa điểm tổ chức khóa học đào tạo Giám đốc Tài Chính (CFO)  tại Hà Nội:

 • Địa điểm 1: Tầng 14, Tòa nhà Sông Đà, Đường Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội (Xem bản đồ)
 • Địa điểm 2: N1- T1 Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
KHÓA HỌC THỜI LƯỢNG NGÀY KHAI GIẢNG NGÀY KẾT THÚC THỨ THỜI GIAN
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 03 tháng 28/08/2024 28/11/2024 Thứ 4, Thứ 5 Tổi:18h00-21h00
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 03 tháng 15/05/2024 15/08/2024 Thứ 4, Thứ 5 Tổi:18h00-21h00
CFO – Giám đốc Tài chính chuyên nghiệp 03 tháng Thứ 7 Sáng: 8h30 – 11h30
Chiều: 13h30 – 16h30

THÔNG TIN KHÓA HỌC

Học phí: 20,800,000 VNĐ

Phí ưu đãi:  16.000.000 VNĐ

Phí ưu đãi liên hệ bộ phận tư vấn tuyển sinh
(Bao gồm: Đào tạo, tiệc trà, tài liệu, in ấn, giảng viên, chứng nhận, VAT)

Mức phí ưu đãi áp dụng khi:

 • Đăng ký trước khai giảng 15 ngày
 • Đăng ký từ 3 học viên
 • Là học viên thân thiết PTI

Nếu bạn đang có nhu cầu cần đăng ký khóa học Xem tướng tay biết người hay liên hệ ngay với Học Viện Doanh Nhân PTI – Tập Đoàn Giáo Dục Đào Tạo PTI để được tư vấn

Khóa học giám đốc tài chính TPHCM
Khóa học giám đốc tài chính TPHCM
Khóa học giám đốc tài chính Hà Nội
Khóa học giám đốc tài chính Hà Nội

Học Viện Doanh Nhân PTI – Tập Đoàn Giáo Dục Đào Tạo PTI

  ĐĂNG KÝ TƯ VẤN KHÓA HỌC  5 1 bỏ phiếu
  Xếp hạng bài viết
  Đăng ký
  Thông báo về
  guest
  1 Bình luận
  Cũ nhất
  Mới nhất Được bình chọn nhiều nhất
  Phản hồi nội tuyến
  Xem tất cả các bình luận
  Thanh Hoa
  Thanh Hoa
  03/02/2023 08:34

  Trường uy tín, tư vấn tận tình

  hotlineHotline
  chat facebookChat Facebook
  chat zaloChat Zalo